≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

HK ČR – THAJSKO a LAOS – pozvánka na podnikatelskou misi doprovázející předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na podnikatelskou misi doprovázející předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce v termínu 16.-23.2.2020 do Thajska a Laosu.

V obou destinacích je v plánu uspořádání podnikatelských fór s bilaterálními jednáními mezi českými a thajskými resp. laoskými firmami. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými thajskými resp. laoskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. V jednání je setkání firem s předsedou Poslanecké sněmovny PČR a ministrem životního prostředí ČR. Součástí programu bude mj. i diskuze s představiteli Zastupitelského úřadu ČR v Bangkoku o podnikání v Thajsku resp. v Laosu a v jednání je mj. společenský podnik na české ambasádě za přítomnosti obou ústavních činitelů a oficiální delegace.

Mise je primárně určena pro společnosti podnikající v oblasti životního prostředí a v souvisejících oborech.

Růst HDP Thajska se pohyboval v roce 2018 okolo 4,6 %. V zemi žije téměř 70 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele v roce 2018 činil 7.084 USD. Nezaměstnanost je v zemi velmi nízká. Jako příležitosti pro český export můžeme označit oblast letectví, energetiky, obranného průmyslu, vodohospodářství a odpadního průmyslu, zdravotnictví či farmacie.

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí. Má velmi jednoduchou infrastrukturu – pouze základní silniční síť, omezené telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb je dominována především cestovním ruchem. Laos s ohledem na bohaté a dosud do značné míry nevyužívané nerostné bohatství podporuje především těžební průmysl. Pozornosti vlády se těší i zpracovatelský průmysl a výstavba energetických kapacit. Důležitou oblastí je také rozvoj infrastruktury včetně výstavby silnic. Potenciálně zajímavou oblastí uplatnění českých výrobků a know-how je také zemědělství, které stále představuje významnou část HDP.

Nejperspektivnější jsou rovněž projekty v oblasti těžebního průmyslu, včetně nabídky řešení a technologií pro udržitelnou těžbu šetrnou vůči životnímu prostředí. Laos je se svými vodními elektrárnami zdrojem energie pro celý region – hodně diskutované je téma dopadu na životní prostředí, bezpečnost přehrad a prevence krizových situací typu protržení přehrad apod.. Z jiných oblastí lze zmínit další spolupráci při výstavbě a modernizaci nemocnic.

V případě Vašeho zájmu o účast v podnikatelské misi nám, prosím, zašlete následující dokumenty:

 vyplněnou závaznou přihlášku (podepsaný scan a rovněž editovatelnou verzi) – Závazná přihláška

  • firemní profil v Aj a v Čj (v editovatelné verzi – ve WORDU) – PROFILE ENG PROFIL ČJ
  • ppt snímek pro prezentaci na fóru – Company slide
  • obličejovou fotografii pasového formátu (parametry: min. 500 kB, 300 dpi, 600×800 pixelů) – bude použito do katalogu firem (v případě více účastníků za jednu firmu bude v katalogu použita fotografie nejvýše postaveného zástupce společnosti)
  • scan cestovního pasu (strana s fotografií)

 

na email veselka@komora.cz v kopii na lukac@komora.cz nejpozději do 3.1.2020. Vzhledem k omezené kapacitě Vám doporučujeme se přihlásit co nejdříve.

Výše účastnického poplatku činí 1.934,- EUR (pro členy HK ČR) a 2.149,- EUR pro nečleny HK ČR. Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování po dobu mise, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, poplatek za laoské vízum, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 617.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

S přátelským pozdravem

 

Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer
Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz  |  www.komora.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST