≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Institut průmyslového managementu, spol. s r. o.

Vážení.

Řešíte také tyto otázky?

 • Nezabírá tvorba a distribuce dokumentace manažerovi systému příliš mnoho času, který by mohl věnovat jiným činnostem?
 • Nevidí toho někdo zbytečně moc?
 • Nemůže nám někdo všechny dokumenty beze stopy vykopírovat a ukrást?
 • Pracují všichni se stejnou verzí dokumentů?
 • Vyjádřili se k novému předpisu všichni, co mají?
 • Proč to musím podepisovat ručně?
 • Jsou s dokumenty prokazatelně seznámeni všichni ti, jichž se týkají?
 • Neuchováváme některé dokumenty déle, než bychom měli (zejm. ve vazbě na osobní údaje)?

Dovolte nám, jako novému členovi OHK Most, představit naši společnost Institut průmyslového managementu spol. s r.o., respektive náš SW nástroj EISOD X. Pro úvodní představu doporučujeme www.eisodx.cz. Zevrubnější informace jsou na www.ipm-plzen.cz  a v přiloženém souboru. Vzorova nabidka_EISOD X OHK Most

Jedná se o SW nástroj pro komplexní správu elektronické řídící dokumentace EISOD X. Máme dvacetileté zkušenosti s vlastním vývojem, zákaznickou podporu a téměř 200 instalacemi.  Namátkou uvádíme významné reference: Vodafone, Foxconn, HOPI, Makro, Plzeňské Městské dopravní podniky, OK Trans, ČD Cargo, Město Most. Systém je plně náš vlastní, takže jsme schopni pružně a adekvátně reagovat na potřeby našich zákazníků.

EISOD X je modulární  a jednotlivé moduly jsou prodejné samostatně.

 • DMS modul.
 • Oryx – pro tvorbu, popis a optimalizaci procesů, tvorba procesních modelů a map.
 • Správa měřidel a vyhrazených zařízení.
 • Interní audity.
 • Správa kontrolních plánů.
 • Moduly SPC a FMEA – vhodné zejména pro Automotive.

Systém vše eviduje na jednom místě, hlídá veškeré termíny, rozesílá e-mailové notifikace dotčeným osobám. Velký důraz je kladen na používání vždy aktuálních verzí dokumentů a na prokazatelné seznámení se s veškerou potřebnou dokumentací. Systém řeší i bezpečnost informací, GDPR, šifrování, archivaci v souladu s legislativou. Je vhodný zejména pro střední a velké organizace bez omezení typu činnosti.

Podstatné výhody:

 • Vlastní vývoj (zdrojové kódy) a zákaznická podpora.
 • Vlastní cenová politika.
 • Licence na IČ – chceme aby EISOD X používalo co nejvíce lidí aktivně.
 • Minimální, téměř žádná customizace systému. Zákazník nemusí rozjíždět dlouhý a složitý interní projekt a zatížit vlastní lidské a další kapacity.
 • Rychlé a snadné nasazení systému. Obvykle do dvou měsíců od podpisu smlouvy.
 • Jednoduché a krátké školení řadových uživatelů i správců systému.
 • HTML 5 – moderní základ pro další vývoj a rozšiřování systému. Perspektiva a kompatibilita s moderními SW trendy. Jednotné rozhraní z PC, mobilu či tabletu.
 • Minimální nárok na IT infrastrukturu.
 • Návratnost do jednoho roku.

 

V případě zájmu vám rádi odpovíme na Vaše dotazy, případně systém rádi osobně detailně předvedeme.

Kontakt:

Bc. Linda Vrablcová
vrablcova@ipm-plzen.cz
+420 776 794 116
Přihlašovací údaje k demo verzi viz přiložený dokument.

 

František Levandovský
Partner
Institut průmyslového managementu, spol. s r. o.
Samaritská 16
Plzeň

GSM: +420 608 240 740
levandovsky@ipm-plzen.cz
www.eisodx.cz
www.ipm-plzen.cz

Copyright © 2019 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST