≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna 30 let

HLAVNÍ MENU

Hledáme elektrikáře

Vážení, firma PB služby s. r. o. hledá do svého týmu elektrikáře. Bližší informace naleznete níže.

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě HGF VŠB TU Ostrava

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Termín podání přihlášek do 15. 8. 2018 Těžba uhlí v našem regionu bude stále pokračovat. Dále bude probíhat těžba a zpracování jiných surovin, například vápence, materiálů pro potřebu stavebnictví, keramického průmyslu a nově i těžba lithia pro výrobu baterií… S těžbou a využíváním všech nerostných surovin souvisí i problematika ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, rekultivace a regenerace krajiny,...

Neuron pro vase podnikani a inovace

Neuron pro vase podnikani a inovace_05_2018 (copy Dobrý den, v přiloženém odkazu najdete aktuální číslo newsletteru Inovačního centra Ústeckého kraje Neuron pro vaše podnikání a inovace. Přílohu html otevřete přímo ve Vašem prohlížeči. Přeji inspirativní čtení. Ondřej Klein marketing manager tel.:    774 156 477 mail.: klein@icuk.cz

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat jejich finanční situaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Projekt STOP EXEKUCE Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        Partner projektu:  Česká asociace povinných, z.s. Cílová skupina:    Osoby ohrožené předlužeností (dotčené...

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech. První část 280stránkové publikace přehlednou formou přináší pohled do historie obchodních komor na českém území a nastiňuje okolnosti vzniku a fungování podobných uskupení. Druhá část publikace je...

Nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Vážení, dovolte, abychom Vám krátce představili nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem. Naše pobočka odboru podpory projektů byla zřízena především pro Ústecký a Karlovarský kraj. Naším úkolem je pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. Naše nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu...

Neuron pro vaše podnikání a inovace_březen_2018

Vážení příznivci Inovačního centra, aktuální Neuron pro vaše podnikání jsme zaměřili na dění u nás – v Inovačním centru Ústeckého kraje. Nachystali jsme totiž novinky, které zato stojí. V první řadě rozjíždíme nový podnikatelský inkubátor zaměřený na začínající podnikatele v oblasti gastronomie s názvem Foodies Go! a startuje také již čtvrtý běh našeho tradičního inkubačního programu Startup Go! ICUK ve spolupráci s Gastro Techno Group nově připravil čtvrtletní inkubační program pro začínajícípodnikatele...

Czech startup data_EU-Startup Monitor

Dobrý den, oslovili nás organizátoři projektu EU-Startup Monitor – projekt, který je realizován pro Evropskou komisi a je zaměřen na sběr dat od start-upů prostřednictvím dotazníku. Cílem průzkumu je prostřednictvím dotazníku získat vstupy, které povedou k vytvoření efektivnějších a smysluplnějších politik, které podporují mladé podniky, jež nedávno zahájily podnikání nebo se právě rozšiřují. Zároveň mají účastníci průzkumu možnost získat velké ceny, např. výstavní stánek v TOA Berlín nebo vstupenky na...

Pozvánka na SD OHK Most

Vážení delegáti, z pověření Představenstva OHK Most Vás zvu na řádné zasedání Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Most Termín konání: 19. 4. 2018 Místo konání: hotel Cascade Most Začátek jednání: 17.00 hodin   Program jednání: Zahájení Volba pracovních komisí, skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zpráva o činnosti Představenstva OHK Most za hodnocené období Zpráva o činnosti DR OHK Most za hodnocené období Volba místopředsedy OHK Most Potvrzení kooptace člena Představenstva OHK Most...
Copyright © 2022 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST