≡≡ MENU

HLAVNÍ PARTNER

SeverniEnergeticka VrskanskaUhelna

HLAVNÍ MENU

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě HGF VŠB TU Ostrava

Nabídka studia Institutu kombinovaného studia v Mostě Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Termín podání přihlášek do 15. 8. 2018 Těžba uhlí v našem regionu bude stále pokračovat. Dále bude probíhat těžba a zpracování jiných surovin, například vápence, materiálů pro potřebu stavebnictví, keramického průmyslu a nově i těžba lithia pro výrobu baterií… S těžbou a využíváním všech nerostných surovin souvisí i problematika ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, rekultivace a regenerace krajiny,...

Neuron pro vase podnikani a inovace

Neuron pro vase podnikani a inovace_05_2018 (copy Dobrý den, v přiloženém odkazu najdete aktuální číslo newsletteru Inovačního centra Ústeckého kraje Neuron pro vaše podnikání a inovace. Přílohu html otevřete přímo ve Vašem prohlížeči. Přeji inspirativní čtení. Ondřej Klein marketing manager tel.:    774 156 477 mail.: klein@icuk.cz

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat jejich finanční situaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Projekt STOP EXEKUCE Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        Partner projektu:  Česká asociace povinných, z.s. Cílová skupina:    Osoby ohrožené předlužeností (dotčené...

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce

Seznamte se s komorovou historií, HK ČR nabízí jedinečného průvodce K významnému 25. výročí svého novodobého působení Hospodářská komora ČR nadělila sobě, ale zejména širokému okruhu zájemců o historii obchodních komor, cechů a společenstev historickou publikaci mapující jejich působení v posledních 150 letech. První část 280stránkové publikace přehlednou formou přináší pohled do historie obchodních komor na českém území a nastiňuje okolnosti vzniku a fungování podobných uskupení. Druhá část publikace je...

Nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Vážení, dovolte, abychom Vám krátce představili nově vzniklé pracoviště MPSV v Ústí nad Labem. Naše pobočka odboru podpory projektů byla zřízena především pro Ústecký a Karlovarský kraj. Naším úkolem je pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. Naše nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu...

Neuron pro vaše podnikání a inovace_březen_2018

Vážení příznivci Inovačního centra, aktuální Neuron pro vaše podnikání jsme zaměřili na dění u nás – v Inovačním centru Ústeckého kraje. Nachystali jsme totiž novinky, které zato stojí. V první řadě rozjíždíme nový podnikatelský inkubátor zaměřený na začínající podnikatele v oblasti gastronomie s názvem Foodies Go! a startuje také již čtvrtý běh našeho tradičního inkubačního programu Startup Go! ICUK ve spolupráci s Gastro Techno Group nově připravil čtvrtletní inkubační program pro začínajícípodnikatele...

Czech startup data_EU-Startup Monitor

Dobrý den, oslovili nás organizátoři projektu EU-Startup Monitor – projekt, který je realizován pro Evropskou komisi a je zaměřen na sběr dat od start-upů prostřednictvím dotazníku. Cílem průzkumu je prostřednictvím dotazníku získat vstupy, které povedou k vytvoření efektivnějších a smysluplnějších politik, které podporují mladé podniky, jež nedávno zahájily podnikání nebo se právě rozšiřují. Zároveň mají účastníci průzkumu možnost získat velké ceny, např. výstavní stánek v TOA Berlín nebo vstupenky na...

Pozvánka na SD OHK Most

Vážení delegáti, z pověření Představenstva OHK Most Vás zvu na řádné zasedání Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Most Termín konání: 19. 4. 2018 Místo konání: hotel Cascade Most Začátek jednání: 17.00 hodin   Program jednání: Zahájení Volba pracovních komisí, skrutátora, zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zpráva o činnosti Představenstva OHK Most za hodnocené období Zpráva o činnosti DR OHK Most za hodnocené období Volba místopředsedy OHK Most Potvrzení kooptace člena Představenstva OHK Most...

Hejtman Ústeckého kraje jednal s představiteli Okresní hospodářské komory Most

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Okresní hospodářské Most Rudolf Jung uspořádali v Mostě již tradiční pracovní snídani zástupců představenstva okresní hospodářské komory a vedení Ústeckého kraje, za který se zúčastnil kromě hejtmana Oldřicha Bubeníčka také člen rady ÚK Ladislav Drlý a dále vedoucí Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje Luboš Trojna. Předmětem tohoto setkání byla opět konzultace vzájemných aktivit a spolupráce. Předseda OHK Most informoval o připravovaných...
Copyright © 2022 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA MOST